Vergi Suçuna İştirak Ettiği Saptanamayan Kişiye Ceza Verilemez

2017-05-15T15:59:51+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 7. Daire 18.03.2008 gün, 2007/1132 E., 2008/1782 K. sayılı kararı ile vergi suçu oluşmasına sebebiyet veren kişi adına ceza ...