Vergi Tekniği Raporu Esas Alınarak Tarhiyat Yapılması ve Ceza Kesilmesi

2017-08-12T08:48:49+00:00Ağustos 12, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih         : 16.04.2009 Esas No   : 2008/3139 Karar No  : 2009/1799 VUK Md. 359 VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ESAS ALINARAK TARHİYAT ...