Vergi Usul Kanunu Açısından Gümrük Vergisi'nin Durumu

2017-04-01T09:28:11+00:00Nisan 1, 2017|

Gümrük İdaresi veya başka idarelerce eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer mali yükümlülükler; Gümrük Vergisi, İlave ...