Vergi Usul Kanunu’na Göre Arama ve El koyma

2017-05-27T08:04:01+00:00Mayıs 27, 2017|

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK); Anayasa m.73’de düzenlenen ve herkese kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre “vergi” adı ...