Vergi ve Ceza İhbarnamesine Karşı Hak Arama Yolları

2017-02-20T08:30:25+00:00Şubat 20, 2017|

Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar ...