Vergi Yargısında İstinaf Mahkemesi

2017-04-17T12:26:33+00:00Nisan 17, 2017|

İdarî yargı alanında 6545 sayılı yasa ile bir dizi düzenlemeler yapılmıştır. 28.06.2014 günlü Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren yasada ...