Vergi Yasaları Açısından İkrazat Suçu

2017-04-27T23:48:01+00:00Nisan 27, 2017|

İzinsiz faiz mukabilinde para kullandırılması eylemi tefecilik suçunu oluşturabilmektedir. Uygulamada yasa dışı tefecilik faaliyetlerinin saptanması halinde bu fiiller iki açıdan ...