Vergi Ziyaı Cezası İçin Uzlaşılmış Olsa da Vergi Hatası Bulunan Vergi İçin Düzeltme Şikayet Başvurusu Yapılabilir

2017-06-19T10:46:35+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 17.4.2012 Esas No  : 2009/8579 Karar No  : 2012/1452 VUK Md. Ek 6, Ek 7, ...