Vergi Zıyaı Cezasını Mükellefin Vergi Dairesi Kesmelidir ve Ceza Bulunduğu Vergi Dönemini Kapsamalıdır

2017-05-15T16:24:36+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 4. Daire 18.12.2006 gün, 2005/2411 E., 2006/2788 K. sayılı kararı ile vergi zıyaı cezasını mükellefin vergi dairesinin kesmesi gerektiğine ...