Vergide Çifte Yargılama ve Cezalandırma Yasağı

2017-05-05T11:59:52+00:00Mayıs 5, 2017|

Vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir. Türkiye’nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin ...