Vergide İlan Yoluyla İle Tebligat Nedir?

2017-09-05T09:06:25+00:00Eylül 5, 2017|

vergilendirme ilgili olup, hüküm ifade eden bütün vesikalar tebligata yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlularına, Limited şirket müdürlerine, Limited ...