Vergide Kanun Yolundan Vazgeçme

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf (x) yolu açık [...]