Vergide Müteselsil Sorumluluk ve Uygulamada Sıkça Rastlanılan Örnek Olaylar

2017-02-02T12:05:08+00:00Şubat 2, 2017|

I.GENEL OLARAK Vergiler, geçmişten günümüze kamu giderlerini karşılamak için uygulanan en etkili maliye politikası aracıdır. Vergiler, 1982 Anayasası’na göre “ödeme ...