Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen ve Durduran Haller Nelerdir?

2017-10-18T11:22:30+00:00Ekim 18, 2017|

6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı, hukuken amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip ...