Vergide Uzlaşmada Mutabık Kalınması

2018-06-12T14:40:19+00:00Haziran 12, 2018|

Vergide Uzlaşmada Mutabık Kalınması durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan vergi ve cezalar hakkında uzlaşma sağlandığı için mükellef ile vergi dairesi ...