Vergide Uzlaşmaya Varılması Halinde Ceza Davasının Seyri

2017-06-01T14:40:17+00:00Haziran 1, 2017|

vergide uzlaşmaya varılması durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan   vergi ve cezalar hakkında uzlaşma sağlandığı için mükellef ile vergi dairesi ...