Vergilendirme de İspat Unsurları

2017-03-16T11:57:06+00:00Mart 16, 2017|

Ülkemizde vergileme büyük ölçüde, vergi mükelleflerinin vergilemeye esas olacak matrahları kendilerinin belirleyip beyan etmeleri esasına dayanır. Diğer ülkelerde de uygulama ...