Verginin Tebliği

2017-08-17T08:44:03+00:00Ağustos 17, 2017|

V.U.K’nun 21. maddesine göre, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellef veya ceza sorumlusuna yazı ile ...