Yeni Düzenlemeden Sonra Taşınmaz Satışlarında Vergileme!

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; – Taşınmazlar, – İştirak [...]