Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası

2017-12-22T09:04:09+00:00Aralık 22, 2017|

ÖZET: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde, taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkının satışından doğan ...