YMM Karşıt İnceleme Tutanakları

2017-10-14T11:08:11+00:00Ekim 14, 2017|

I-GENEL  BİLGİLER Bilindiği gibi YMM’ler tarafından tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel ...