YMM Tasdik Raporu ve Teminat Mektubu İbraz Edilmek Suretiyle Yapılan Mahsup Talebinin Vergi İncelemesi Yapılmaksızın Tamime Atıfta Bulunularak Reddedilmesi

2017-07-03T09:01:19+00:00Temmuz 3, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 18.05.2016 Esas No : 2013/367 Karar No  : 2016/2360 KDVK Md. 32 YMM TASDİK RAPORU VE TEMİNAT MEKTUBU İBRAZ EDİLMEK ...