Yürütmenin Durdurulması Kararları ve Etkileri

2017-05-01T23:26:20+00:00Mayıs 1, 2017|

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin KDV ...