Mükellef Adına Yapılan Cüz'i Ödemeler Zamanaşımını Kesmeyeceğinden,Zamanaşımı Defi İleri Sürebilir

2017-05-15T15:18:45+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 4. Daire 12.02.2013 gün, 2012/1851 E. 2013/632 K. sayılı kararı ile mükellefçe yapılan ve kendi aleyhine sonuç doğuran cüzi ...