Zamanaşımı Süresinin Geçmesinden Sonra Verginin Tarh ve Tebliğ Olunamayacağı

2017-05-15T16:05:10+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 9. Daire 18.12.2012 gün, 2009/4775 E. 2012/9766 K. Sayılı kararı ile zamanaşımı süresinin geçmesinden sonra verginin tarh ve tebliğ ...