E-Haciz Nedir?/Nasıl kaldırılır?/Kaç günde kalkar?

E-haciz, bir diğer adı ile elektronik haciz, devlete ödenmemiş borçlar sebebiyle uygulanan bir haciz türüdür. Genelde elektronik haciz işlemi, vergi borçları sebebiyle maaşlar üzerinden uygulanır. Ancak borcun ve ödemenin boyutu ve durumuna göre gayrimenkul veya araç gibi menkullere de uygulanabilmektedir.
E-haczin tebliğinden itibaren borçluya verilen 15 günlük süre içerisinde ödeme yapılmazsa haciz işlemleri başlar. Borcun bu süre içerisinde ödenmesi veya belirli bir kısmının ödenerek kalan tutarın taksitlendirilmesi durumunda haciz durumu ortadan kalkar. Ancak borçlu kişiye verilen süre içerisinde herhangi bir ödeme yapılmazsa e-haciz kesinleşir ve uygulamaya konulur.
E-Haciz tebliği yapılan kişi, duruma itiraz etmek istiyorsa, söz konusu borcun olmadığını, veya tebliğ öncesinde ödenmiş olduğu, veya itiraza konu olan sebebini, 7 gün içerisinde yazılı olarak  tahsil dairesine bildirmekle yükümlüdür.
*6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu idaresinin söz konusu kamu alacağını tahsil etme yetkisi ortadan kalkmaktadır. Ancak, yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmektedir.


*1 TL gibi cüzi ödemeler zamanaşımını kesmez!  Danıştay kararları ile vergi dairesinin mükellef hesabına girmiş olduğu küçük ödemeler ile ilgili işlemlerin zamanaşımını kesmeyeceği anlaşılmaktadır.

*5 Yılı geçen borçlarınız için yapılan hacizler zamanaşımını kesmez!

VERGİ BORÇLARIM VAR ÖDEYEMİYORUM DİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

  • 0850 304 9542

  • 0216 606 0810

  • 0262 606 0541

Vergi borcum var haciz yapılır mı?

Vergi daireleri, vergi borcu bulunan vatandaşlardan borcu birkaç yöntemle tahsil etmektedir. Bu yöntemler bir tanesi e-hacizdir aktif banka hesaplarınız bloke edilir. Bir diğer yöntem ise otomobilinize haciz ve yakalama kararı çıkarılmasıdır ve vergi borcu olan bireylerin üzerine bulunan taşınmazlara da haciz koyularak borcun tahsil edilmesi için harekete geçirilir.

Vergi borcundan dolayı hapis cezası gelir mi?

Vergi borcu ödemesini yapmanız için tebligat gönderilmişse, borcun ödenmesi gereken tarih ve ödenmemesi halinde hapis cezası alabileceğinizle ilgili detaylar yer almaktadır. Vergi mükellefleri hapis cezasıyla karşı karşıya kalmamak için belirtilen tarihe kadar ödeme yapmak durumundadır. Ancak vergi dairelerinin böyle bir uygulaması yoktur yani uyarı metninde böyle bir bildirim yapılmış olsa bile, vergi borcu sebebiyle hapis cezası almanız söz konusu olmaz.

İkamet edilen gayrimenkulüne haciz uygulanır mı?

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar açklanmıştır. Yasa maddesinde belirtilen haczedilemeyecek mallardan biri de borçlunun haline münasip evidir. Ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir.hacizlerinizin kaldırılması için iletişime geçiniz.

Maaşımın tamamı haciz edilebilir mi?

4857 sayılı iş kanunumuzun ücretin saklı kısmı başlıklı 35. Maddesinde bu konu şu şekilde tanımlanmıştır
“ işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır”

Maaşımın kesintisi ne kadar olmalıdır ?

Ücret veya maaş hacizlerinde ¼ kuralı uygulanmalıdır. Aksi takdirde e-haciz geçersizdir. 6183 sayılı 71. Maddesinde kısmen haczedilecek gelirler belirtilmiştir. Buna göre asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin 1/10’undan fazlası haczedilemez. Haklarınızı öğrenmek için arayınız.

Emekli maaşlarına haciz edilebilir mi?

Emekli maaşları  veya emekli maaş hesaplarına veya emekli maaş gölge hesaplarına e-haciz uygulanamaz. Uygulansa dahi hemen kaldırılmalıdır.

E banka hacizleri kaldırılır mı ?

Sonsuza kadar e-haciz sürdürülemez. E-haciz sadece ve sadece bir gün geçerlidir. Ertesi gün hesapların aktif hale gelmesi veya getirilmesi zorunludur.

  • 0850 304 9542

  • 0216 606 0810

  • 0262 606 0541

Kısmen haczedilebilen gelirler

Aatuhk ‘ nun 71. Maddesi kısmen haczedilecek gelirleri şöyle ifade etmektedir. Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Bunlardan da sgk ve bağ-kur kapsamında bağlanan emekli aylıklarından “nafaka borçları hariç” haczedilememektedir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. Ancak, kamu idaresine borçlu kişilerden, yukarıda sayılanların dışında bir gelirlerinin olması durumunda bunların haczedilmesi hususunda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır

Vergi Davası Uzmanı, Vergi Cezası Avukatı, Vergi İnceleme Avukatı, Vergi Müfettişi, YMM, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Davası, Vergi Davalarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Önleyici Danışmanlık Hizmeti, Konkordato Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, İş Kazaları Danışmanlığı, Vergi Uzlaşması, En İyi Vergi Avukatı, En, İyi, Vergi, Avukat, Danışman, Ceza,ölen kişinin vergi borcu zamanaşımı, ölen kişinin vergi borcu silinir mi?

Hızlı Menü